Skip to content

Norsk – 1 mai – Borgerlønndagen – #UBI

Ifølge politikere er det viktigste svaret på fattigdomsproblemet å få flere i arbeid. Det er imidlertid ikke mye som tyder på at en sterk arbeidslinje er den riktige politikken for å nå et slikt mål. Tvert i mot vil en svakere arbeidslinje kunne redusere både fattigdom og arbeidsløshet.

Ta kontroll over dine oppskrifter i dag! Min Krav Advocate møtte deg denne praktiske tjenesten av Making OM enklere vare på familien din og deg selv med:
Påfyll for skrifttyper , fra Skapelsen av automatiske påfyll
Oppdater Varslingsinnstillinger
Du kan enkelt administrere oppskrifter fra familien (inkludert kjæledyr parkering)
Se og trykk detaljert resept, resept historie og utgiftsrapporter
Søk etter medisiner og tom sjø over dem (inkludert bivirkninger og interaksjoner med andre legemidler)
deutsche-apotheke.net
Tiere, kontakt uns::
UBIE: basicincome-europe.org
Twitter: @basicincomeEU
BIEN: basicincome.org
Twitter: @basicincome
Facebook: overview of stablished facebook pages on basic income
Reddit: /r/BasicIncome
basicincomeday.org

I stedet for å knytte folks livsvilkår stadig sterkere til arbeidsdeltagelse kan man prøve det motsatte: å løsne forbindelsen mellom inntekt og arbeid ved å innføre en borgerlønn. De fleste av oss trenger ikke økt kjøpekraft. Vi bør ta ut videre produktivitetsvekst som redusert arbeidstid.

Arbeidernes dag bør ikke handle om flere arbeidsplasser eller arbeid til alle. Arbeidernes dag bør handle om kampen for å frigjøre seg fra unødvendig arbeid, ufrivillig arbeid og utbytting av arbeidskraft. Den bør handle om å feire redusert arbeidstid, at vi får mer fritid og mer frihet framarkedskreftene.

1. mai bør handle om å anerkjenne arbeiderbevegelsens kamp og bidrag opp gjennom årene, noe som blant annet førte til 40-timers uke og 8-timers dag. Men dagens globalisering og den teknologiske utviklingen undergraver i dag fagforeningene.

Rundt halvdelen av dagens arbeidsplasser vil forsvinne på grunn av automatisering av arbeidslivet i de neste 20 årene. Vi vil derfor bli prisgitt arbeidsgiveren. Borgerlønn kan gi forhandlingsmakten tilbake til den enkelte arbeidstaker.

Borgerlønn vil gjøre det mulig å kunne si “Nei” til arbeidsgivere, samt representere en ny kontrakt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. En borgerlønnsreform vil ha en effekt påfordelingen av overskuddet gjennom bedre lønn, arbeidsforhold, ytelser osv., samt styrke mulighetene for den ansatte til å bli selvstendig.

En slik reform vil kunne føre til en ny æra av innovasjon og entreprenørskap, hvor alle står fritt til å følge sine egne mål og drømmer, og hvor alt arbeide kan bli anerkjent for sin samfunnsverdi, i stedet for bare det betalte arbeidet slik det er i dag.

En borgerlønnsreform kan frigjøre menneskenes iboende kreativitet, bidra til at det lønner seg å arbeide, føre til nytenkning og et styrket kulturliv, samt gi en anerkjennelse til dem som befinner seg utenfor det ordinære arbeidsliv.

Borgerlønn vil i langt større grad enn dagens trygdeytelser bidra til at de som faller utenfor får leve et liv i verdighet og med nødvendig innflytelse over sin livssituasjon. Borgerlønn er fremtiden for arbeiderbevegelsen og den politikken vi alle må stå sammen om nå i det 21. århundre. Borgerlønn er velferdsreformen for det 21 århundre!

For å hjelpe borgerlønnbevegelsen, bli med i det stadig voksende fellesskapet på Reddit, bli med i Borgerlønn BIEN Norge, eller organiser din egen lokale borgerlønngruppe, signer Avaaz oppropet, bli aktiv i den globale samtalen gjennom sosiale medier og i dagliglivet, og bruk 1. mai profilbilde.

Ta initiativ til at fagforeningen din er med på – basisinntekt laborunionforBIG

#BasicIncomeNow

Bli med på dette arrangementet, velg din favoritt og bruk det som profilbilde.

I 2015 er det femte året at aksjonen finner sted. Bildet er designet av Oliver Der og først publisert i 2011 av Sylvia Mair og Oliver Der.