Skip to content

Svenska – 1:a Maj Basinkomstdagen – #ubi

Första maj borde inte handla om att kräva ”fler jobb” eller högre löner. Första maj borde handla om att kämpa för frigörelsen från onödigt arbete, påtvingat arbete, utnyttjande arbete. Det borde vara et celebrerande för reduceringen av arbetstimmar, att få mer fritid, mer frihet utanför marknadskrafterna.

Det finns ingen fri arbetsmarknad när alla tvingas till att hitta ett jobb, till vilket pris som helst. Basinkomst är den nödvändiga förutsättningen som behövs för att låta människor själva göra valet om att träda in eller lämna arbetsmarknaden, vilket då skapar en äkta fri ekonomi.

Zopiklon används för att behandla sömnproblem (insomni). Tala om för din läkare om du: njursjukdom, leversjukdom, andningsproblem, myasthenia gravis, en historia av drogmissbruk, depression, kramper, allergier. Eftersom detta Zopiclon Rezeptfrei läkemedel kan orsaka dåsighet, försiktig vid användning av maskiner eller delta i aktiviteter som kräver uppmärksamhet. Alkoholhaltiga drycker begränsas också, vilket kan förvärra dessa effekter. Denna medicinering bör vara endast om det är absolut nödvändigt användas under graviditet. Diskutera risker och fördelar med din läkare. Eftersom små mängder av denna medicin finns i bröstmjölk, rådfråga din läkare innan amning. Tala om för din läkare efter en over-the-counter eller receptbelagda mediciner du kan ta, inklusive: antidepressiva , antiepileptika, narkotiska smärtstillande , lugnande. Inte utan läkare eller apotekspersonal godkännande fånga eller stoppa någon medicin.

Första Maj är en dag då vi ska erkänna och hylla det arbetarrörelsen bidragit med, kämpat för och till slut uppnått under årens gång. Fackföreningar, som en gång i tiden befullmäktigade arbete och gav oss 40-timmars veckan och 8-timmars dagen, har nu förlorat möjligheten att skapa förändringar tack vare globalisering och teknologins framsteg. Då automatiseringen av arbetsplatsen fortsätter, och därav möjligheten att hälften av alla befintliga jobb elimineras, representerar basinkomst en åter befullmäktigad arbetsmarknad på individnivå. Möjligheten att säga ”nej” till arbetsgivare skulle ha obestridliga effekter på fördelningen av vinster genom bättre löner, förutsättningar, fördelar, etc.

Att uppnå basinkomst skulle vara att uppnå ett nytt kontrakt mellan arbetsgivare och arbetare, samt att ge makt nog till arbetaren att bli sin egen arbetsgivare. Det skulle ringa in en ny era byggd på innovation och företagande, där alla har friheten att följa sina egna drömmar och där all arbete skulle erkännas för sitt samhälleliga värde, istället för dagens värdering som bygger på lön, Basinkomst är arbetarrörelsens framtid, och en politik vi bör alla sträva efter i 2000-talet.

För att vara med och hjälpa rörelsen, gå med i den ständigt växande communityn på Reddit, kontakta din nationella förening, organisera en lokal basinkomst grupp, skriv på Avaaz namninsamlingen, bli aktiv i den globala konversationen genom både social media och i dagliga interaktioner, och byt profilbild på Första Maj.

Anslut dig till rörelsen för att skapa en grundläggande inkomst till all. Prata med din fackföreningen och gå med i basinkomst laborunionforBIG.

#BasicIncomeNow

Gå med i eventet, välj din favorit bild här bredvid för att använda som profilbild. 2015 är redan femte året detta bildbytande görs.

Ikondesign av Oliver Der, först publicerad 2011 av Sylvia Mair och Oliver Der