Skip to content

Dansk – 1. maj – basisindkomstdagen – #ubi

1. maj bør ikke kun handle om flere job eller højere løn. 1. maj bør derimod være en kamp for frihed for meningsløst arbejde eller arbejde baseret på tvang eller udbytning. Den bør være en hyldest til en nedsættelse af arbejdstiden, til mere fritid og en frihed som ikke er dikteret af markedskræfterne.

Arbejdsmarkedet er ikke frit når mennesker er tvunget til at tage et job, uanset hvad det indebærer. En ubetinget basisindkomst (UBI) er en forudsætning for at mennesker frit kan vælge at gå ind og ud af arbejdsmarkedet og på den måde opleve fuldstændig økonomisk frihed.

Ambien er forbundet til en familie af lægemidler kaldet sedativa eller hypnotika. Det er en beroligende-hypnotisk medicin Ambien Deutsch, der kommer med nogle egenskaber benzodiazepiner. Dette er en sovepille, der bringer muskelafslappende og antikonvulsive effekter. Den kommer i to former: piller og spray. Ambien anvendes kun til voksne, og det giver kortsigtede virkninger. Dette er ikke ordineres til børn. Dette stof forbedrer søvn mønstre og kvalitet. Dette stof hjælper en person falder i søvn hurtigt. Mange mennesker oplever en hurtig opvågnen grund søvnløshed. Ambien hjælper med at holde længe i at falde i søvn. Du kan nyde uafbrudt og kvalitet søvn med Ambien.

1. maj er dagen hvor vi mindes og bekræfter arbejderbevægelsens mange kampe og sejre. Men hvor fagforeningerne tidligere gav arbejderne magt og indflydelse ved bl.a. at gennemføre kortere arbejdstid og andre rettigheder, har globaliseringen og den teknologiske udvikling efterhånden lammet fagforeningernes evne til at skabe virkelig forandring. Da automatiseringen af arbejdspladserne sandsynligvis vil overflødiggøre omkring halvdelen af alle arbejdspladser inden for de næste tyve år, bliver UBI netop det redskab som kan give magten tilbage til arbejderne, men på individuel basis. Muligheden for at sige nej til en arbejdsgiver vil få umiddelbar virkning på områder som overskudsdeling i form af bedre løn og ansættelsesvilkår, pensioner, ferie, m.m.

UBI er den nye kontrakt mellem arbejdsgiver og arbejdstager hvor arbejdstageren vil få mulighed for at være sin egen arbejdsgiver. Det vil føre til helt nye muligheder for innovation og iværksætteri hvor alle vil kunne forfølge de mål de har sat sig og hvor et arbejde ikke kun bliver bedømt på hvor høj lønnen er, men også på dets samfundsmæssige værdi.
UBI er arbejderbevægelsens fremtid og en politik der er nødvendig for at vi kan møde det 21. århundredes udfordringer.

Du kan hjælpe til i arbejdet med at få indført UBI ved at melde dig ind i BIEN Danmark eller ved at deltage i UBI-fællesskabet på Reddit, oprette en lokal UBI-gruppe, underskriveAvaaz-indsamlingen, eller ved at følge med på Basic Income Europe og på Twitter. Du kan også opdatere dine profilbilleder med et 1. maj UBI-logo.
Deltag i bevægelsen der skal sikre alle et ubetinget eksistensminimum.

Kontakt din egen fagforening og bed dem tilmelde sig

laborunionforBIG

#BasicIncomeNow

Deltag i denne event, som nu kører på 5. år, og vælg det profilbillede du bedst kan lide.

Icon design by Oliver Der, first published 2011 by Sylvia Mair and Oliver Der