Skip to content

Eesti – 1. mai Põhisissetuleku Päev – #UBI

Töörahvapüha sisu ei peaks enam kujundama nõudmised nagu “rohkem tööd” või “kõrgemat palka”.

Töörahvapüha sisuks peaks saama võitlus selle nimel, et inimene vabaneks töökohasõltuvusest, olgu siis tegemist mittevajaliku, tahtele mittevastava või ebaausa tööga. See päev peaks olema pühendatud töötundide vähendamisele, vaba aja osatähtsuse suurendamisele ning vabadusele, mis toimiks  sõltumata turujõududest.

somnifere.info


Me ei saa rääkida vabast tööturust niikaua, kui igaüks on põhimõtteliselt sunnitud leidma tööd iga hinna eest. Põhisissetulek on vajalik eeltingimus, mis võimaldab inimestel tegelikult valida, kas siseneda tööturule või väljuda sealt. Alles siis, kui see eeltingimus on täidetud, saame rääkida tõeliselt vabast majandusest.

  1. mai on päev, mil tunnustame töölisliikumise panust ühiskonda, selle võitlusi ja saavutusi läbi aegade.

Paraku peame tõdema, et kui omal ajal suutsid ametiühingud töötajatele välja võidelda 40-tunnise töönädala ja 8-tunnise tööpäeva, siis tänaseks on globaliseerumine ja tehnoloogia areng kärpinud ametiühingute tiibu.

Olukorras, kus tööprotsessi automatiseerimine kaotab järgneva 20 aasta jooksul tõenäoliselt pooled töökohtadest, loob tingimusteta põhisissetulek eeldused töövõtja positsiooni individuaalseks tugevnemiseks.  See tähendab täielikku vabadust öelda tööandjale “ei”, millel oleks vaieldamatu mõju tulude jaotamisele. See väljenduks muu hulgas paremate palkade, töötingimuste ja  hüvitiste näol.

Põhisissetuleku kehtestamine uuendaks töösuhteid, julgustades muu hulgas suuremat hulka inimesi loobuma palgatööst ja hakkama iseenda tööandjaks.

See tähendaks ettevõtluse ja innovatsiooni uut ajastut, kus kõik on vabad püüdlema endale sobivate eesmärkide saavutamisele ning kus ühiskond hakkab väärtustama mistahes kasulikku tööd, mitte üksnes palgatööd nagu praegu.

Põhisissetuleku kehtestamine kui eesmärk on töölisliikumise tulevik. Tegemist on 21. sajandi poliitikaga, mille poole peame kõik üheskoos pürgima.

Selleks, et edendada põhisissetuleku liikumist:

Ühine liikumisega, mille eesmärgiks on põhisissetulek kui kindel toetuspind ehk sissetulekupõrand igaühele.

#BasicIncomeNow

Löö sündmuses kaasa, vali kõige enam meeldiv foto ja tee sellest enda profiilipilt.

Põhisissetuleku päev on iga-aastane  traditsioon, mis sai alguse 2011. aastal.

Profiilipildi disain: Oliver Der

Esmakordselt avaldatud 2011 (Sylvia Mair, Oliver Der).