Skip to content

Esperanto – 1a de Majo – Tago de Baza Espenzo – #SBE

Tago de la Laboro ne temu pri postuli ‘pli da postenojn’ au pli altajn salajrojn. Tago de la Laboro devas batali por la emancipado de
nebezonata laboro, nelibervola laboro, ekspluata laboro. Devas esti festo por malpliigo de la labortempo, ricevo de pli da libera tempo, pli da libereco ekster la merkatfunkciado.

Ne estas libera labormerkato kiam cxiu principe estas divigata trovi postenon. Baza enspezo estas la necesa kondicxo por la permeso al homoj vere elekti por la labormerkato, kaj do por vere libera ekonomio.

La 1-a de majo estas tago por agnoski la kontribuon de la laborista unuigxo kaj gxia batalo kaj rezulto dum jaroj. Kie sindikatoj iam donis al la laboristoj la 40-horan laborsemajnon kaj la 8-horan labortagon, tutmondigxo kaj progreso en la tekniko malfirmigis la kapablon de sindikatoj sxangxi aferojn. Se automatigo de la laborloko dauros, la duono de cxiuj nunaj taskoj estos automatigita en la venontaj 20 jaroj.

Senkondicxa bazenspezo donos la eblecon labori je individua bazo. Novakirita ebleco por diri ‘Ne’ por ricevi nenegeblan influon cxe la dungantoj por pli bonaj enspezoj, laborcxirkonstancoj, pagoj k.t.p.

La bazenspezo donos la realigon de nova kontrakto inter labordonanto kaj la laborpartoprenanto, inkluzive la emancipado de la dungito por igxi la propra labordonanto. Signifus ke nova epoko de renovigo kaj iniciato, kie cxiu estu libera realigi la celojn, kiujn oni intencas kaj ia laboro estus rekonata pro la socia valoro, anstatau nur pagita laboro kiel nun. Bazenspezo estos la estonto de la sindikatoj kaj ni cxiuj nun devu strebi je la kondutmaniero en la 21-a jarcento.

Por helpi la movadon por bazenspezoj, oni povas aligxi al la kreskanta unuigxo je _Reddit_, sercxi sian nacian unuigxon, au ecx mem organizi _lokan bazenspezgrupon_. Subskribu la peticion de _Avaaz_, igxu aktiva en la tutmonda diskuto je _sociala medio_ kaj en la cxiutagaj sociaj reciprokaj influoj kaj je la 1-a de majo *renovigu viajn profilfotojn*.

Kunagu kun _la movado_ por krei enspezminimumon por cxiu. Kontaktu kun via sindikato por batali por baza enspezo! _LaborunionforBIG #BasicIncomeNow

_Partoprenu _la eventon_, elektu vian favoran bildon kaj uzu gxin kiel vian profilfoton.

2015 jam estas la 5-a jaro en kiu cxi tiu agado okazas.

Icon-concepto de Oliver Der, unua publika o en 2011 de Silvia Mair kaj Oliver Der.

, or even organize your local basic income group, sign the Avaaz petition, become active in the global conversation through social media and in everyday social interactions, and on May 1st update your profile pics. Join the movement to create an income floor for everyone. Contact your labour union to join basic income  laborunionforBIG #BasicIncomeNow Join the event, choose your favourite and use it as your profile pic. 2015 is already the 5th year that this action takes place. Icon design by Oliver Der, first published 2011 by Sylvia Mair and Oliver Der