Skip to content

български – 1-ви май Ден на Базовия доход – #ББД

Денят на труда не трябва да е ден, в който да искаме „повече работни места“ или по-високи заплати. Денят на труда трябва да е ден за освобождаване от ненужен труд, принудителен труд, от експлоатацията. Той трябва да е празник за намаляване на работната седмица, получаване на повече свободно време, повече свобода от пазарните сили.

Няма свободен пазар на труда, когато на практика всеки е принуден да търси работа на всяка цена. Базовият доход e необходима предпоставка, която позволява  на хората действително да избират кога да влязат или излязат от пазара на труда и следователно да има наистина свободна икономика.

1-ви май е ден на признание на приноса на работническите движения и техните борби и постижения през годините. Ако някога синдикатите са дали власт на работниците, договаряйки 40 часова работна седмица и 8 часов работен ден, то сега глобализацията и технологичния прогрес унищожиха способността на синдикатите да извършват промяна. Докато автоматизацията на работната сила продължава с темп, при който ще елиминира половината работни места за следващите 20 години, Безусловният базов доход представлява способността да се овласти труда на всеки индивидуално. Способността да кажеш „не“ на работодател би имала неопровержим ефект върху увеличението на заплатите, подобряването на условията на труд и социалните придобивки и пр.

Постижението на Базовия доход е постижение на нов договор между работодател и работник, включително правото на работника да бъде свой собствен работодател. Това би означавало нова ера на иновации и предприемачество, при която всички са свободни да преследват целите, които желаят, и всяка работа се признава по своята обществена стойност, а не само на наемния труд, както е сега.

Базовият доход е бъдещето на работническото движение и политиката, към която да се стремим през 21-ви век.

За да подкрепите движението за Базов доход, се присъединете към нашата общност в Facebook, потърсете вашата национална организация, подпишете петицията ни в Avaaz, станете активни в глобалната дискусия чрез социалните медии и на 1-ви май сменете снимката на профила си!

Присъединете се към движението за равен старт на доходите за всички.
#BasicIncomeNow

Присъединете се към събитието, изберете любима картинка и я сложете като профилна снимка. Това събитие се провежда за пета година вече.